Anatomi Dolaşım Sistemi

Anatomi Dolaşım Sistemi

Dolaşım sistemi anatomisi, kabaca kalp ve damarlardan oluşmaktadır. Kalp anatomisinden bahsedecek olursak; iki akciğer arasında mediastinum mediumda lokalizedir. Toplam dört odacıklıdır. Bu odacıklardan iki tanesi üstte iki tanesi altta yer alır. Altta yer alan odacıklara ventrikül, üstte yer alan odacıklara ise atrium adı verilir. Bunlarda kendi içerisinde sağ ve sol olmak üzere ayrılır.

Sağ Atrium: İç yüzünde görülen kaslara mm. pectinati adı verilir. Bu kaslar, crista terminalisten başlar. Fosanın kenarı kabarıktır ve limbus fossa ovalis adı ile bilinir. Sağ atriumun iç yüzünde; v. cava superior, v. cava inferior, sinus coronarius, vv. cardiacae anteriores ve vv. cardiacae minimaelerin ağzı vardır. Sağ atrium ile sağ ventrikül arasında tricuspid kapak yer alır.

Sağ Ventrikül: Sternumun tam arkasında yer alır. İç yüzeyindeki kas tabakalarına trabeculae carneae denir. Pektinat kasların kalınlaşması ile oluşur. İç yüzeyinde görülen crista supravenricularis, triküspid kapak ile pulmoner kapağı ayıran bir kas kabartısıdır. Sağ ventrikülün sol ve arka duvarını, septum interventriculare yapar. Septumun büyük bölümü müskülerdir. Yaklaşık bir santimetrelik üst parçası membranözdür ve septum interatrialenin alt parçası ile komşudur. Sol ventrikül, sağ ventrikülden, sağ atrium da sol atriumdan daha büyük olduğu için membranöz parçanın bir bölümü sol ventrikül ile sağ atrium arasında yer alır ve atrioventriküler parça olarak bilinir. Memranöz parçanın geriye kalan bölümü ventriküller arasındadır. Sağ ventrikülde; m. papillaris anterior, m. papillaris posterior ve m. papillaris septalis denilen 3 adet papiller kas bulunur. Papiller kaslar, trabeculae carneae kalınlaşmalarıdır. Sağ ventrikülden akciğerlere kirli kanı götüren pulmoner arter çıkmaktadır.

Sol Atrium: Kalbin en arkada bulunan bölümüdür. Basis kordisin büyük bölümünü ve sinus obliquus pericardiinin ön duvarını yapar. Akciğerlerden gelen dört tane v. pulmonalis, sol atriuma arka-dış yüzünden açılır. Kalbin özefagus ile komşu olan kısmıdır. Sol atrium ile sol ventrikül arasında mitral (bicuspid) kapak yer alır.

Sol Ventrikül: İç yüzeyi sağ ventrikül ile benzer özelliklere sahiptir. Sol ventrikülde, m. papillare anterior ile m. papillare posterior denilen iki tane papiller kas vardır. Ostium aorta, valva aorta denilen bir kapak ile kapatılır. Pulmoner kapak ile benzer özellikte olan bu kapakta; valvula semilunaris dekstra, valvula semilunaris sinistra ve valvula semilunaris posterior denilen üç tane yarım ay şeklinde valvula bulunmaktadır. Her bir valvulanın hemen yukarısında, aorta asendensin duvarı dışa doğru çıkıntı yapar.

Kalbin Arterleri Ve Venleri: Kalbi besleyen arterler, aorta asendensin dalları olan a. coronaria dekstra ve a. coronaria sinistradır. Bu arterler ve ana dalları, epikardiumun altındadır. Dominant koroner arter terimi, septum interventricularenin arka kısmı ile sol ventrikülün alt kısmını besleyen koroner arter için kullanlır. Kişilerin yaklaşık %70'inde bu bölgeleri, sağ koroner arterin dalı olan ramus interventrikularis posterior beslemektedir. Bu yüzden sağ koroner arter dominanttır. Kişilerin %10'unda, bu bölgeleri sol koroner arterin dalları beslediğinden dolayı sol koroner arter dominanttır. Kalan diğer gruplarda, beslenme her iki koroner arterden gelen küçük dallarla sağlanır ve dominantlık belli değildir. Sulcus coronariusun arka bölümünde, soldan sağa doğru sinus coronarius seyreder. Kalbin venöz kanının büyük bölümünü (yaklaşık %70) taşır. Sağ ventrikülün ön bölgesinin küçük bir bölümü, her iki atriumun küçük bölümleri ve sol ventrikülün küçük bir bölümünün dahil olmadığı, bütün kalpten venöz kanı sağ atriuma getirir.
Son Güncelleme : 16.04.2021 13:34:57
Anatomi Dolaşım Sistemi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Anatomi Dolaşım Sistemi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Anatomi Dolaşım Sistemi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Kan Dolaşımı Bozukluğu
Kan Dolaşımı Bozukluğu
Kan Dolaşımı Bozukluğu, Damar tıkanıklığı gibi damar sorunlarından kaynaklanan kan dolaşım bozukluğu, tüm vücutta görülebilen bir problemdir ve kişide birçok rahatsızlığa yol açabilir. Kalpten dolayı oluşan sistem bozuklukları ve kalp damarları ile i...
Büyük Ve Küçük Kan Dolaşımı
Büyük Ve Küçük Kan Dolaşımı
Büyük ve Küçük Kan Dolaşımı, damar ağlarında bulunan kanın, kalpten çıkarak tüm bedeni ve organları dolaşmasına denir. Büyük kan dolaşımı bedenin genelinde ve üst alt ekstremitelerde olurken, küçük kan dolaşımı kalp ve akciğerler arasında olur. Büyük...
Portal Dolaşım
Portal Dolaşım
Portal Dolaşım, oksijence fakir olan kanın karın boşluğundaki tek organlardan gelmesi ile birlikte Karaciğer duvarından geçip karaciğere gelmesi, daha sonra da alt ana toplardamar ile sağ kulakçığa açılması olayıdır. Kısaca oksijenli kanı vücuda kirl...
Dolaşım Sistemi Hastalıkları
Dolaşım Sistemi Hastalıkları
Dolaşım sistemi hastalıkları, dolaşım sistemi vücutta çeşitli maddelerin taşınmasından sorumludur. Kalp, atardamarlar, kılcal damarlar, kan ve toplardamarlar dolaşım sistemini oluşturur. Hücrelere gerekli olan besin ve oksijenin hücrelere taşınması, ...
Fetal Dolaşım
Fetal Dolaşım
Fetal dolaşım, Göbek toplardamarıyla plasentadan gelen temiz kanı fetusun göbek atardamarı aracılığıyla plasentaya geri dönmesine fetal dolaşım denir. Ana rahmindeki fetusun kan dolaşımı belirgin özelliklerle doğumdan sonraki kan dolaşımından farklıl...
Bacaklarda Dolaşım Bozukluğu
Bacaklarda Dolaşım Bozukluğu
Bacaklarda dolaşım bozukluğu, günümüzde insanlarda meydana gelen çok ciddi rahatsızlıklardan biridir. Özellikle yaşı ilerlemiş olan insanlarda görülen bu durum aynı zamanda farklı sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İnsanlarda ha...
Kan Dolaşımı Sistemi
Kan Dolaşımı Sistemi
Kan dolaşımı sistemi, tüm dinamik organizmaların yaşayabilmesi için gerekli olan bir yapıdır. Gelişmiş yapılı, önemli vücutlu canlılarda besinlerin ve temiz havanın vücuda dağılmasını, hücrelerde meydana gelen artıkların boşaltım uzuvlarına ulaştırıl...
Ayaklarda Dolaşım Bozukluğu
Ayaklarda Dolaşım Bozukluğu
Ayaklarda Dolaşım Bozukluğu, Bedenimizin tüm yükünü çeken ayaklarımız iç organlarımız kadar karmaşık bir yapıya sahip olmasa da, yine de rahatsızlığında tam olarak anlaşılamayan sorunları ortaya çıkabiliyor. Ayaklarda dolaşım bozukluğunun tam olarak ...
Dolaşım Sisteminin Görevleri
Dolaşım Sisteminin Görevleri
Dolaşım sisteminin görevleri: Dolaşım sistemi, bütün hücreler yaşamlarını sürdürmek için beslenme, solunum ve boşaltım gibi birçok faaliyet yaparlar. Vücuttaki her hücrenin besin ve oksijen ihtiyacını karşılaması ve metabolizma sonucunda vücutta oluş...
Kalp Dolaşım Sistemi
Kalp Dolaşım Sistemi
Kalp dolaşım sisteminde pompa görevi gören bir organdır. Kalbin toplam dört odacığı vardır. Bu dört odacıktan iki tanesi atrium iki tanesi ventriküldür. Atriumlar yukarıda, ventriküller ise aşağıda yer almaktadır. Kalbin pompalamış olduğu sıvı madde ...
Balıklarda Dolaşım
Balıklarda Dolaşım
Balıklarda dolaşım, sistemi omurgalı hayvanlarınkine göre daha iyi gelişmiştir ve daha iyi geliştiği halde memeli hayvanlarınki ile hiçbir zaman karşılaştırılamaz. Çünkü bu balıklarda dolaşım sistemi, kanı daima öne doğru pompalamaya yarayan dört böl...
Küçük Kan Dolaşımı
Küçük Kan Dolaşımı
Küçük Kan Dolaşımı, kalp ve akciğerler arasında gerçekleşen bir dolaşımdır. Vücuda dağıtılarak kirlenen kanın temizlenmesinden sorumlu olan çok küçük bir ölçekli kan dolaşımıdır. Vücuttan gelen kirli kanı akciğerlere ileterek temizler. Temizlenen ka...

 

Kan Dolaşımı Bozukluğu
Büyük Ve Küçük Kan Dolaşımı
Portal Dolaşım
Dolaşım Sistemi Hastalıkları
Fetal Dolaşım
Bacaklarda Dolaşım Bozukluğu
Kan Dolaşımı Sistemi
Ayaklarda Dolaşım Bozukluğu
Dolaşım Sisteminin Görevleri
Kalp Dolaşım Sistemi
Balıklarda Dolaşım
Küçük Kan Dolaşımı
Lenf Dolaşım Sistemi
Dolaşım Sistemi İlaçları
Dolaşım
Dolaşım Sistemi Damarlar
Açık Kan Dolaşımı
Dolaşım Sistemi
Büyük Kan Dolaşımı
Dolaşım Sistemi Organları
Lenf Dolaşımı
Küçük Büyük Kan Dolaşımı
Dolaşım Bozukluğu
Dolaşım Sistemi Anatomisi
Dolaşım Sistemi Sağlığı
İnsanda Dolaşım Sistemi
Dolaşım Hastalıkları
Anatomi Dolaşım Sistemi
Kan Dolaşımı
Hayvanlarda Dolaşım Sistemi
Popüler İçerik
Lenf Dolaşım Sistemi
Lenf Dolaşım Sistemi
Lenf dolaşımı sistemi, kan dolaşım sistemine benzer bir nitelikte olan dolaşım sistemidir. Aynı kan dolaşım sistemi gibi vücatta da lenf damarları ve ...
Dolaşım Sistemi İlaçları
Dolaşım Sistemi İlaçları
Dolaşım Sistemi İlaçları, Kalp insan için yaşamın bir ifadesidir. Dolaşım sistemini oluşturan kalp, kılcal damarlar, kan, atardamarlar ve toplardamarl...
Dolaşım
Dolaşım
Dolaşım, Canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için enerjiye gereksinim duyarlar ve bu ihtiyaç duyulan enerji besin yoluyla sağlanır. Canlılarda ene...
Dolaşım Sistemi Damarlar
Dolaşım Sistemi Damarlar
Dolaşım Sistemi Damarlar: Dolaşım sistemi çok hücreli canlılarda oksijenin ve besinlerin vücuttaki bütün hücrelere ulaşmayı sağlayan sistemdir. Dola...
Açık Kan Dolaşımı
Açık Kan Dolaşımı
Açık Kan Dolaşımı, bu dolaşım diğer kapalı kan dolaşım sisteminin tam tersidir. Yani Açık kan dolaşımda kan sadece damar sisteminin içinde yer almaz. ...
Dolaşım Sistemi
Dolaşım Sistemi
Dolaşım Sistemi, vücudumuzdaki tüm hücrelerin besin ve oksijen ihtiyacını karşılamak ve metabolizma sonucunda oluşan artık maddeleri ve karbondioksitl...
Büyük Kan Dolaşımı
Büyük Kan Dolaşımı
Büyük Kan Dolaşımı, kan damarları vücudun her bir noktasını dolaşarak gerekli olan kanı vücudun her noktasına seri bir şekilde taşır. Vücutta bulunan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kan Dolaşımı Bozukluğu
Büyük Ve Küçük Kan Dolaşımı
Portal Dolaşım
Dolaşım Sistemi Hastalıkları
Fetal Dolaşım
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022