Küçük Kan Dolaşımı

Küçük Kan Dolaşımı

Küçük Kan Dolaşımı, kalp ve akciğerler arasında gerçekleşen bir dolaşımdır. Vücuda dağıtılarak kirlenen kanın temizlenmesinden sorumlu olan çok küçük bir ölçekli kan dolaşımıdır. Vücuttan gelen kirli kanı akciğerlere ileterek temizler. Temizlenen kanı geri alarak tekrar vücuda pompalar. Kan, canlı bir sıvı olup damarlarda sürekli dolaşır. Oksijen taşıyan plazma ve kan hücrelerinden oluşan bir yapısı vardır. Sağlıklı bir yetişkinin vücudunda ortalama olarak 6-7 litre civarında kan bulunur. Kanın yapısında yarı oranda plazma adı verilen bir sıvı ve diğer yarı oranında da kan hücreleri bulunur. Kanın içinde bulunan bu plazmanın %90 oranında büyük bir kısmı sudan oluşur. Geriye kalan yaklaşık %10'luk oranda ise mineraller, proteinler ve yağlar bulunur. Kan hücrelerinde ise akyuvarlar, alyuvarlar ve trombosit gibi hücreler bulunur. Kanın renginin kırmızı olması kanın içerinde bulunan demir ve proteinden oluşan hemoglobin adı verilen maddeden kaynaklanır.

Küçük Kan Dolaşımı Nasıl Gerçekleşir,

Genel olarak kan dolaşımı kalp, toplardamar, atar damar ve kılcal damarlardan oluşur. Kalp bir pompa görevi görerek kanın bütün vücuttaki dolaşımını sağlar. Ayrıca damarlarda bulunan kanın bütün vücuda iletilmesinden ve kanın içindeki yararlı maddelerin tüm vücuda dağıtılmasından sorumludur. Kalp bir dakikalık içerisinde yaklaşık beş litre kan pompalama yeteneğine sahiptir. Küçük kan dolaşımı vücutta dolaşarak kirlenen kanı toplardamarlar sayesinde geri toplar ve kalbin sağ kulakçığına getirilir. Sağ kulakçığa ulaşan kirli kan kalbin kasılmasıyla sağ karıncığa dökülür. Buradan da akciğer atardamarı sayesinde akciğerlere gelir. Akciğer atardamarı akciğerin derinliklerinde mikroskobik parçalar oluşturmaya başlar. Bu mikroskobik parçaların ucunda solunum sistemiyle akciğerlere alınan oksijeni tutan alveol adı verilen çok ince zarlı hava kesecikleri bulunur. Akciğere gelen kirli kan, alveolin yapısındaki oksijeni tutar. Alveoldeki karbondioksiti ise alveole geri vererek oksijence zengin temiz kana dönüşmesini sağlar. Alveolinlerdeki karbondioksit de soluk alıp verme sırasında vücuttan dışarı atılır. Böylece küçük kan dolaşımının yarısı tamamlanır. Kan bu şekilde temizlendikten sonra kan akciğer toplardamarı sayesinde akciğerlerden alınarak kalbin sol kulakçığına gönderilir. Buradan kalp kasılması ile sol karıncığa dökülür. Temizlenmiş kan ilk olarak aort atardamarına daha sonra da vücudun tüm atardamarlarına pompalanarak tekrar vücutta gezintiye çıkar. Küçük kan dolaşımı da sağ kulakçığa gelen kirli kan ile başlar ve sol karıncığa gelen temiz kan ile biter. Böylece vücutta dolaşarak kirlenen kan da temizlenmiş olur.

Küçük Kan Dolaşımında Görev Alan Organlar,


Küçük kan dolaşımında sırasıyla oksijeni az olan kan kalbin sağ karıncık kısmından çıkararak akciğerlere gider. Akciğerlerdeki kan oksijeni ile dolar ve kalbin sol kulakçığına döner. Bu sistemde her organın kendine özgü görevi vardır. Bunun yanı sıra en önemli organ akciğerdir de denilebilir. Akciğerler, göğüs boşluğundaki yüreğin her iki tarafında bulunur ve vücudun solunum yapmasını sağlar. Taban bölümleri diyaframın üzerindedir. Kaburga kemikleri tarafından çevrelenerek kendini korur. Göğüs çeperine bakan yüzey kısmı dışbükey ve yüreğe bakan iç yüzeyleri ise içbükey adını alır. Vücuttaki kirlenen kanın temizlenmesinden sorumlu organlardır. Küçük kan dolaşımının en özel elemanıdır. Akciğerin rengi yeni doğan kişilerde kırmızıya yakın, gençlerde pembe, erişkinlerde ise morumsu renktedir. Kalp, vücuttaki kanın hareketini sağlayan ve kanın pompalama işleminden sorumlu bir organdır. Temiz kan kalp sayesinde vücuda pompalanırken kirli kan ise yine kalp sayesinde akciğerlere pompalanır. Kalbin yapısında iki adet kulakçık ve iki adet karıncık bulunur. Sol kulakçıkta ve sol karıncıkta temiz kan taşınırken sağ kulakçıkta ve sağ karıncıkta ise kirli kan taşınır. Bu sayede temiz kan ve kirli kan kalp içinde asla birbirlerine karışmaz. Kalp insan hayatı boyunca sürekli çalışan bir organdır. Sağlıklı bir insanda dakikada 60 ile 80 kez aralığında atar. Diğer önemli elemanlar ise atardamar, toplardamar ve kılcal damarlardır. Bu damarlar kalp ve dokular arasında kanın taşınmasını sağlar. Atardamar, vücutta temiz kanı taşıyan damardır. İstisna olarak kirli kanı akciğerlere taşıyan akciğer atardamarı, vücutta kirli kan taşıyan tek atardamardır. Aort vücudun en büyük atardamarıdır. Kalple direkt bağlantısı bulunan atardamardır. Toplardamar ise vücutta dolaşarak kirlenen kanı tekrar geri toplayan damarlardır. Tıpkı atardamarda olduğu gibi toplardamar da temiz kanı akciğerden kalbe geri götüren akciğer toplardamarı, vücutta temiz kan taşıyan tek toplardamardır.

Son Güncelleme : 20.04.2021 00:00:40
Küçük Kan Dolaşımı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Küçük Kan Dolaşımı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Küçük Kan Dolaşımı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Kan Dolaşımı Bozukluğu
Kan Dolaşımı Bozukluğu
Kan Dolaşımı Bozukluğu, Damar tıkanıklığı gibi damar sorunlarından kaynaklanan kan dolaşım bozukluğu, tüm vücutta görülebilen bir problemdir ve kişide birçok rahatsızlığa yol açabilir. Kalpten dolayı oluşan sistem bozuklukları ve kalp damarları ile i...
Büyük Ve Küçük Kan Dolaşımı
Büyük Ve Küçük Kan Dolaşımı
Büyük ve Küçük Kan Dolaşımı, damar ağlarında bulunan kanın, kalpten çıkarak tüm bedeni ve organları dolaşmasına denir. Büyük kan dolaşımı bedenin genelinde ve üst alt ekstremitelerde olurken, küçük kan dolaşımı kalp ve akciğerler arasında olur. Büyük...
Portal Dolaşım
Portal Dolaşım
Portal Dolaşım, oksijence fakir olan kanın karın boşluğundaki tek organlardan gelmesi ile birlikte Karaciğer duvarından geçip karaciğere gelmesi, daha sonra da alt ana toplardamar ile sağ kulakçığa açılması olayıdır. Kısaca oksijenli kanı vücuda kirl...
Dolaşım Sistemi Hastalıkları
Dolaşım Sistemi Hastalıkları
Dolaşım sistemi hastalıkları, dolaşım sistemi vücutta çeşitli maddelerin taşınmasından sorumludur. Kalp, atardamarlar, kılcal damarlar, kan ve toplardamarlar dolaşım sistemini oluşturur. Hücrelere gerekli olan besin ve oksijenin hücrelere taşınması, ...
Fetal Dolaşım
Fetal Dolaşım
Fetal dolaşım, Göbek toplardamarıyla plasentadan gelen temiz kanı fetusun göbek atardamarı aracılığıyla plasentaya geri dönmesine fetal dolaşım denir. Ana rahmindeki fetusun kan dolaşımı belirgin özelliklerle doğumdan sonraki kan dolaşımından farklıl...
Bacaklarda Dolaşım Bozukluğu
Bacaklarda Dolaşım Bozukluğu
Bacaklarda dolaşım bozukluğu, günümüzde insanlarda meydana gelen çok ciddi rahatsızlıklardan biridir. Özellikle yaşı ilerlemiş olan insanlarda görülen bu durum aynı zamanda farklı sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İnsanlarda ha...
Kan Dolaşımı Sistemi
Kan Dolaşımı Sistemi
Kan dolaşımı sistemi, tüm dinamik organizmaların yaşayabilmesi için gerekli olan bir yapıdır. Gelişmiş yapılı, önemli vücutlu canlılarda besinlerin ve temiz havanın vücuda dağılmasını, hücrelerde meydana gelen artıkların boşaltım uzuvlarına ulaştırıl...
Ayaklarda Dolaşım Bozukluğu
Ayaklarda Dolaşım Bozukluğu
Ayaklarda Dolaşım Bozukluğu, Bedenimizin tüm yükünü çeken ayaklarımız iç organlarımız kadar karmaşık bir yapıya sahip olmasa da, yine de rahatsızlığında tam olarak anlaşılamayan sorunları ortaya çıkabiliyor. Ayaklarda dolaşım bozukluğunun tam olarak ...
Dolaşım Sisteminin Görevleri
Dolaşım Sisteminin Görevleri
Dolaşım sisteminin görevleri: Dolaşım sistemi, bütün hücreler yaşamlarını sürdürmek için beslenme, solunum ve boşaltım gibi birçok faaliyet yaparlar. Vücuttaki her hücrenin besin ve oksijen ihtiyacını karşılaması ve metabolizma sonucunda vücutta oluş...
Kalp Dolaşım Sistemi
Kalp Dolaşım Sistemi
Kalp dolaşım sisteminde pompa görevi gören bir organdır. Kalbin toplam dört odacığı vardır. Bu dört odacıktan iki tanesi atrium iki tanesi ventriküldür. Atriumlar yukarıda, ventriküller ise aşağıda yer almaktadır. Kalbin pompalamış olduğu sıvı madde ...
Balıklarda Dolaşım
Balıklarda Dolaşım
Balıklarda dolaşım, sistemi omurgalı hayvanlarınkine göre daha iyi gelişmiştir ve daha iyi geliştiği halde memeli hayvanlarınki ile hiçbir zaman karşılaştırılamaz. Çünkü bu balıklarda dolaşım sistemi, kanı daima öne doğru pompalamaya yarayan dört böl...
Lenf Dolaşım Sistemi
Lenf Dolaşım Sistemi
Lenf dolaşımı sistemi, kan dolaşım sistemine benzer bir nitelikte olan dolaşım sistemidir. Aynı kan dolaşım sistemi gibi vücatta da lenf damarları ve lenf sıvıları bulunmaktadır. Bu lenf sıvısı içinde yağ asitleri, gliserol ve küçük proteinler gibi y...

 

Kan Dolaşımı Bozukluğu
Büyük Ve Küçük Kan Dolaşımı
Portal Dolaşım
Dolaşım Sistemi Hastalıkları
Fetal Dolaşım
Bacaklarda Dolaşım Bozukluğu
Kan Dolaşımı Sistemi
Ayaklarda Dolaşım Bozukluğu
Dolaşım Sisteminin Görevleri
Kalp Dolaşım Sistemi
Balıklarda Dolaşım
Küçük Kan Dolaşımı
Lenf Dolaşım Sistemi
Dolaşım Sistemi İlaçları
Dolaşım
Dolaşım Sistemi Damarlar
Açık Kan Dolaşımı
Dolaşım Sistemi
Büyük Kan Dolaşımı
Dolaşım Sistemi Organları
Lenf Dolaşımı
Küçük Büyük Kan Dolaşımı
Dolaşım Bozukluğu
Dolaşım Sistemi Anatomisi
Dolaşım Sistemi Sağlığı
İnsanda Dolaşım Sistemi
Dolaşım Hastalıkları
Anatomi Dolaşım Sistemi
Kan Dolaşımı
Hayvanlarda Dolaşım Sistemi
Popüler İçerik
Dolaşım Sistemi İlaçları
Dolaşım Sistemi İlaçları
Dolaşım Sistemi İlaçları, Kalp insan için yaşamın bir ifadesidir. Dolaşım sistemini oluşturan kalp, kılcal damarlar, kan, atardamarlar ve toplardamarl...
Dolaşım
Dolaşım
Dolaşım, Canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için enerjiye gereksinim duyarlar ve bu ihtiyaç duyulan enerji besin yoluyla sağlanır. Canlılarda ene...
Dolaşım Sistemi Damarlar
Dolaşım Sistemi Damarlar
Dolaşım Sistemi Damarlar: Dolaşım sistemi çok hücreli canlılarda oksijenin ve besinlerin vücuttaki bütün hücrelere ulaşmayı sağlayan sistemdir. Dola...
Açık Kan Dolaşımı
Açık Kan Dolaşımı
Açık Kan Dolaşımı, bu dolaşım diğer kapalı kan dolaşım sisteminin tam tersidir. Yani Açık kan dolaşımda kan sadece damar sisteminin içinde yer almaz. ...
Dolaşım Sistemi
Dolaşım Sistemi
Dolaşım Sistemi, vücudumuzdaki tüm hücrelerin besin ve oksijen ihtiyacını karşılamak ve metabolizma sonucunda oluşan artık maddeleri ve karbondioksitl...
Büyük Kan Dolaşımı
Büyük Kan Dolaşımı
Büyük Kan Dolaşımı, kan damarları vücudun her bir noktasını dolaşarak gerekli olan kanı vücudun her noktasına seri bir şekilde taşır. Vücutta bulunan ...
Dolaşım Sistemi Organları
Dolaşım Sistemi Organları
Dolaşım sistemi organları, sindirilmiş besinlerin hücrelerin gereksinim duyduğu biçimde vücuda dağıtılmasını ve hücrelerdeki atık ürünlerin de hücrele...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kan Dolaşımı Bozukluğu
Büyük Ve Küçük Kan Dolaşımı
Portal Dolaşım
Dolaşım Sistemi Hastalıkları
Fetal Dolaşım
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022